Fundacja Kultury Bez Barier - Aktualności - KONKURS - Zaproś kulturę bez barier do siebie!

Szybkie linki

Kultura bez barier


Wyszukaj

Wyszukiwarka

Ustawienia

Czcionka:

Facebook

Sonda

Czy Twoim zdaniem kultura w Polsce jest dostępna?

Wybierz odpowiedź
63%
34%
2%

Jesteś tutaj:Strona główna / Aktualności / KONKURS - Zaproś kulturę bez barier do siebie!

KONKURS - Zaproś kulturę bez barier do siebie!

 

 

Jeśli chcesz, aby w Twoim mieście odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Zakochaj się w kulturze" napisz nam o tym lub nagraj film w języku migowym i wyślij nam link.

 

Do 15 grudnia czekamy na propozycje wydarzeń kulturalnych: wystaw, spektakli, projekcji filmowych poprzedzonych spotkaniami z ciekawymi gości, w których chcielibyście uczestniczyc. Najciekawsze wydarzenie zostanie opatrzone przez nas audiodeskrypcją, napisami dla niesłyszących oraz tłumaczeniem na język migowy.    

 

Pracujemy nad III edycją projektu "Zakochaj się w kulturze", w ramach którego w całej Polsce organizujemy wydarzenia kulturalne dostępne dla osób z dysfunkcjami sensorycznymi.

 

Propozycje z krótkim uzasadnieniem (do 500 znaków) lub linki do filmów w języku migowym wysyłajcie na e-mail: pr@kulturabarier.org. Najlepszy pomysł zrealizujemy w I połowie 2014 roku. Dla 10 osób, których maile najbardziej nam się spodobają mamy filmy z audiodeskrypcją i napisami.

 

 


Szczegóły w Regulaminie

 

REGULAMIN KONKURSU "ZAKOCHAJ SIĘ W KULTURZE"

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1 ORGANIZATOR

Organizatorami Konkursu "ZAKOCHAJ SIĘ W KULTURZE", zwanego dalej "Konkursem" są Fundacja Kultury bez Barier, z siedzibą Bohdziewicza 2, 01-685 Warszawa oraz Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, z siedzibą Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

 

§ 2 UCZESTNICY

 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich, którzy zechcą wziąć w nim udział, w szczególności do osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu oraz ich przyjaciół.

2. Konkurs nie posiada ograniczeń wiekowych.

 

§ 3 CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od dnia 3 grudnia 2013 r. do dnia 15 grudnia 2013 r.

 

II. ZASADY OGÓLNE KONKURSU

 

§ 4 ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadanie konkursowe polega na zaproponowaniu wydarzenia kulturalnego, w którym Uczestnik chciałby uczestniczyć. Wydarzenie zostałoby opatrzone przez organizatorów konkursu audiodeskrypcją, napisami dla niesłyszących oraz tłumaczeniem na język migowy.

2. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną propozycję konkursową. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie dokonanego wyboru (do 500 znaków).

 

§ 5 PRZEBIEG KONKURSU

 

1. Na prace konkursowe czekamy do dnia 15 grudnia 2013 roku do godziny 24.00 (niedziela) w formie elektronicznej e-mailem lub w formie linku do nagrania w języku migowym na adres pr@kulturabezbarier.org.

 

§ 6 NAGRODY

 

1. Najlepszy wg organizatorów konkursu pomysł na wydarzenie kulturalne zostanie zrealizowany w 2014 roku.

2. Autorzy 10 najlepszych pomysłów dostaną film z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących.

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za różnice wynikające z opisu nagrody a jej stanem rzeczywistym.

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 

§ 7. DECYZJE JURY

 

Decyzje Jury- Organizatorów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 8. Wszelkie materiały związane z Konkursem, w tym prace konkursowe, przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu nie podlegają zwrotowi. Z chwilą przekazania Organizatorowi materiałów opracowanych w ramach Konkursu Uczestnik przenosi na Organizatora prawo własności tych materiałów. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechnienia prac konkursowych w

prasie, w Internecie, w radio i telewizji lub innych materiałach promocyjnych Konkursu.

 

§ 9. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, przesłanych koncepcji na stronach: www.kulturabezbarier.org, www.facebook.com.

 

§ 10. Przez zgłoszenie Organizatorowi chęci udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na publikacje, określone w paragrafie 8 , 9 powyżej, a także na możliwość wykorzystania koncepcji i materiałów w innych publikacjach i realizacjach Fundacji Kultury Bez Barier, w tym także na ich tłumaczenie.

 

§ 11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 12. Regulamin Konkursu jest udostępniony pod adresem www.kulturabezbarier.org 

 

§ 13.Każdy z biorących udział w Konkursie przez przystąpienie do niego oraz poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 

§ 14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu.

Galeria zdjęć

  • plakat konkursu

    plakat konkursu

Powrót do: Aktualności