Fundacja Kultury Bez Barier - Aktualności - Konkurs NIE DZIELI NAS NIC

Szybkie linki

Kultura bez barier


Wyszukaj

Wyszukiwarka

Ustawienia

Czcionka:

Facebook

Sonda

Czy Twoim zdaniem kultura w Polsce jest dostępna?

Wybierz odpowiedź
63%
34%
2%

Jesteś tutaj:Strona główna / Aktualności / Konkurs NIE DZIELI NAS NIC

Konkurs NIE DZIELI NAS NIC

Zobrazuj hasło "NIE DZIELI NAS NIC" 4. Warszawskiego Tygodnia Kultury Bez Barier

 

Niech Twoja wyobraźnia poszybuje wysoko i daleko. Włącz się pozytywnie w festiwal i do 9  października wyślij do nas zdjęcia, filmiki obrazujące hasło "NIE DZIELI NAS NIC".

Zdjęcia i filmiki prosimy przesłać do 9. października na adres rezerwacje@kulturabezbarier.org albo wstawić w komentarzu do postu o konkursie na stronie Warszawskiego Tygodnia Kultury Bez Barier na FB i oznaczenie hasztagiem #niedzielinasnic. 

Dla 3 osób, których zdjęcia/filmiki najbardziej nam się spodobają mamy filmy z audiodeskrypcją i napisami.

Przewidujemy również Nagrodę Publiczności dla zdjęcia/filmiku, który zdobędzie największą liczbę polubień i i/lub udostępnień.

 

Szczegóły w Regulaminie

 

REGULAMIN KONKURSU "Nie dzieli nas nic"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 ORGANIZATOR

Organizatorami Konkursu "Nie dzieli nas nic",  zwanego dalej "Konkursem" jest Fundacja Kultury bez Barier, z siedzibą Bohdziewicza 2, 01-685 Warszawa

 

§ 2 UCZESTNICY

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich, którzy zechcą wziąć w nim udział.

2. Konkurs nie posiada ograniczeń wiekowych.

 

§ 3 CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od dnia 23.09.2016 do dnia 17.10.2016 roku

 

II. ZASADY OGÓLNE KONKURSU

 

§ 4 ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia lub filmiku obrazującego hasło 4. Warszawskiego Tygodnia Kultury Bez Barier „NIE DZIELI NAS NIC”.

2. Uczestnik konkursu przesyłając pracę oświadcza, że:

a/ pracę wykonał samodzielnie i posiada pełne prawa autorskie majątkowe i osobiste do tej pracy;

b/ uzyskał zgodę na wykorzystanie wizerunku osób pokazywanych na zdjęciu/filmie do celów udziału w konkursie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 5 PRZEBIEG KONKURSU

1. Na prace konkursowe czekamy do dnia 9.10.2016 do godziny 24.00 (niedziela) w formie elektronicznej e-mailem lub w formie linku do nagrania na adres: rezerwacje@kulturabezbarier.org.

§ 6 NAGRODY

1. Autorzy 3 najlepszych zdjęć/filmików otrzymają filmy z audiodeskrypcją i napisami oraz zestaw gadżetów Warszawskiego Tygodnia Kultury Bez Barier.

2. Laureat Nagrody Publiczności otrzyma również nagrodę niespodziankę od Fundacji.

 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za różnice wynikające z opisu nagrody a jej stanem rzeczywistym.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 

§ 7. DECYZJE JURY

 

Decyzje Jury- Organizatorów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 8. Wszelkie materiały związane z Konkursem, w tym prace konkursowe, przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu nie podlegają zwrotowi. Z chwilą przekazania Organizatorowi materiałów opracowanych w ramach Konkursu Uczestnik przenosi na Organizatora prawo własności oraz prawa autorskie majatkowe do tych materiałów. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechnienia prac konkursowych w prasie, w Internecie, w radio i telewizji lub innych materiałach promocyjnych Konkursu.

 

§ 9. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, przesłanych koncepcji na stronach: www.kulturabezbarier.orgwww.facebook.com.

 

§ 10. Przez zgłoszenie Organizatorowi chęci udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na publikacje, określone w paragrafie 8, 9 powyżej, a także na możliwość wykorzystania koncepcji i materiałów w innych publikacjach i realizacjach Fundacji Kultury Bez Barier, w tym także na ich tłumaczenie.

 

§ 11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 12. Regulamin Konkursu jest udostępniony pod adresem www.kulturabezbarier.org

 

§ 13.Każdy z biorących udział w Konkursie przez przystąpienie do niego oraz poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 

§ 14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu.

 

 

Galeria zdjęć

  • fot. Magda Pawluczuk cztery dłonie stykają się palcami. pomiędzy nimi hasło: Nie dzieli nas nic

    fot. Magda Pawluczuk cztery dłonie stykają się palcami. pomiędzy nimi hasło: Nie dzieli nas nic

Powrót do: Aktualności