Fundacja Kultury Bez Barier - Projekty - Warszawa - Otwarci dla wszystkich!

Szybkie linki

Kultura bez barier


Wyszukaj

Wyszukiwarka

Ustawienia

Czcionka:

Facebook

Sonda

Czy Twoim zdaniem kultura w Polsce jest dostępna?

Wybierz odpowiedź
64%
34%
2%

Otwarci dla wszystkich!

KONCEPCJA


"Otwarci dla wszystkich!" to projekt dwuletni, który jest okazją na zwiększenie kompetencji pracowników instytucji miejskich. Jest też szansą dla instytucji na zaprezentowanie się w sposób nowoczesny, odpowiadający ogólnoświatowym tendencjom projektowania uniwersalnego, dostępnego dla wszystkich odbiorców, a także idei audience development. Zostaną zorganizowane po dwa dwudniowe szkolenia z obsługi osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, dwudniowe szkolenia z audiodeskrypcji i trzydniowe szkolenia z obsługi osób z niepełnosprawnością intelektualną. Łącznie przewiduje się 136 godzin szkoleń.

 

 

CEL


Przeszkolenie około 90 pracowników instytucji kultury z obsługi widza z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, ruchową oraz intelektualną. Edukacja kadr kultury podniesie kompetencje jej pracowników, a co za tym idzie, pozwoli instytucji realizować ofertę dostępną dla wszystkich mieszkańców Warszawy, także tych niepełnosprawnych.

 

 

REALIZACJA


Spotkania miały miejsce w Warszawie w Spółdzielni Socjalnej Wola oraz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

 

Szkolenia w ramach projektu:

 

  • 27-28 marca i 3 kwietnia 2017 - szkolenie "Obsługa widza z niepełnosprawnością intelektualną"
  • 8-9 i 15 maja 2017 - szkolenie "Obsługa widza z niepełnosprawnością intelektualną"
  • 29-30 maja 2017 - szkolenie "Obsługa widza z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu"
  • 19-20 czerwca 2017 - szkolenie "Obsługa widza z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu"
  • 28-29 sierpnia 2017 -  szkolenie "Audiodeskrypcja"
  • 23-24 października 2017 -  szkolenie "Audiodeskrypcja"

 

 

REZULTAT

 

publikacja "Kultura dostępna w Warszawie", w której znajdą się praktyczne wskazówki dla instytucji w Warszawie, dobre praktyki ze wskazaniem isntytucji miejskcih, podsumowanie metod i narzędzi

 

 

PARTNERZY

 

        Spółdzielnia Socjalna Wola                        Logo Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

                  Spółdzielnia Socjalna Wola                         Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

 

 


 

 

Projekt "Otwarci dla wszystkich" został dofinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy

Logo m.st. Warszawy