Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Nasze projekty

Czytanie obrazów – rozwój portalu

„Czytanie obrazów - rozwój portalu” to kontynuacja projektu wieloletniego "Czytanie obrazów". Przez trzy lata realizacji projektu udostępniliśmy audiodeskrypcje, tłumaczenia na polski język migowy i opisy w tekście łatwym do ponad 300 obiektów muzealnych. W tej edycji projektu oprócz dodawania nowych materiałów do portalu, skupimy się na szkoleniach nauczycieli, edukatorów jak wykorzystywać je w swojej pracy.

Koncepcja

Chcemy rozwijać portal i aplikację „Czytanie obrazów” nie tylko poprzez digitalizację nowych obiektów, ale także edukację w zakresie ich wykorzystania.

Czytanie obrazów to projekt, który prezentuje w dostępny sposób wybrane obiekty z polskich muzeów i galerii. Umożliwia on wszystkim, ale w sposób szczególny osobom z niepełnosprawnościami, poznawanie obrazów, rzeźb, fotografii, instalacji, performansów itp. Składających się na bogactwo oferty wystawienniczej i edukacyjnej instytucji kultury działających w najróżniejszych zakątkach kraju.

W ramach Czytania obrazów udostępniana jest również Sztuka ulicy – Streeet art. Chodzi przede wszystkim o murale, stanowiące tak ważną część wizualnego języka współczesnych miast.

Wszystkie prezentowane obiekty są umieszczane na portalu czytanieobrazow.pl, zbudowanego zgodnie z zasadami WCAG. Obiekty te są udostępniane w formie plików JPG (zdjęcie obiektu), MP3 (nagrania z audiodeskrypcją, MP4 (tłumaczeniem na Polski Język Migowy), rtf (dokumenty tekstowe), pdf (teksty łatwe do czytania i rozumienia) oraz w postaci linków odsyłających na strony poszczególnych muzeów i galerii.

Obiekty składające się na Czytanie obrazów to dzieła wybrane przez konkretne instytucje kultury, przez muzea i galerie; obiekty ważne, charakterystyczne dla tych instytucji. Dzięki takiemu wyborowi osoby niewidome i niesłyszące mają wreszcie szansę łatwego znalezienia artefaktów zdigitalizowanych w sposób odpowiadający potrzebom i możliwościom poznawczym tych osób.

Każdego roku, w ramach Czytania obrazów, udostępniamy wszystkim widzom w tym osobom z niepełnosprawnościami:

50 audiodeskrypcji,

27 filmów w PJM,

10 kart w łatwym tekście do czytania i rozumienia.

W ramach projektu są również prowadzone działania edukacyjne służące POPULARYZACJI zebranych na portalu czytanieobrazow.pl ZASOBÓW CYFROWYCH oraz działania popularyzujące sposoby udostępniania dzieł sztuki plastycznej osobom z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, osobom w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną.

Ważnym elementem projektu są działania mające na celu popularyzację opracowanych i zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa kulturowego. Zależy nam na pokazaniu walorów i możliwości edukacyjnych portalu.
W tym celu zostały i zostaną przeprowadzone warsztaty adresowane do nauczycieli.

Podczas warsztatów są omawiane scenariusze wypracowane przez ekspertów od edukacji medialnej i przedstawicieli instytucji kultury. Zależy nam, aby warsztaty były inspiracją, ale także dawały konkretne narzędzia do pracy na zbiorach znajdujących się na portalu www.czytanieobrazow.pl. Scenariusze zostaną udostępnione na licencjach Creative Commons.

Obecnie w Polsce nie ma szkoleń z zakresu przygotowania kompleksowych dostępnych materiałów cyfrowych. Przez co proces tworzenia materiałów jest znacznie utrudniony. Dodatkowo przez ostatnie lata dokonały się rotacje i zmiany w personelu u współpracujących z nami partnerów projektu. Dlatego konieczne jest wdrażanie nowych osób i pokazanie im korzyści płynących z tworzenie dostępnych zdigitalizowanych zbiorów.
W tym celu zostały i zostaną przeprowadzone szkolenia skierowane do kadry kultury. Program szkoleń będzie opierał się na zasobach znajdujących się na portalu www.czytanieobrazow.pl.

Realizacja

2019 rok

Projekt „Czytanie obrazów – rozwój portalu” doprowadził do upowszechnienia, w sposób dostępny, kolejnych blisko stu zdigitalizowanych obiektów, składających się nie tylko na zbiory polskich muzeów i galerii, ale również dzieł wystawianych w nich czasowo; także tych dzieł zaliczanych do klasyki światowej sztuki.

Zapraszamy do zapoznania się z audiodeskrypcjami, tłumaczeniami na polski język migowy, opisami w tekście łatwym na stronie projektu Czytanie obrazów!

2020 rok

Odbyły się 2 warsztaty dla nauczycieli szkół specjalnych oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i niepełnosprawnością intelektualną- stworzenie scenariuszy lekcji z zakresu edukacji kulturalnej dla różnych grup wiekowych w oparciu o zbiory zamieszczone na portalu.

Szkolenia:

  • 3 szkolenia z przygotowywania audiodeskrypcji do zdigitalizowanych obiektów muzealnych dla partnerów projektu,
  • 3 szkolenia z tworzenia filmów PJM do zdigitalizowanych obiektów muzealnych, adresowanych dla partnerów projektu 

2021 rok

W tym roku przygotowaliśmy:

  • 64 audiodeskrypcji
  • 27 filmów w PJM
  • kart w łatwym tekście do czytania i rozumienia

Dodatkowo w ramach projektu odbyły się 3 warsztaty:

  • 2 warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji do dzieł plastycznych
  • 1 warsztat z przygotowania tekstów sztuki do tłumaczenia na polski język migowy (PJM)

 

Partnerzy

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Muzeum Dobranocek
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Państwowe Muzeum na Majdanku
Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka
Fundacja Archeologii Fotografii
Galeria Labirynt
Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Lubelskie w Lublinie
Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
Galeria Arsenał w Białymstoku
Muzeum Sztuki w Łodzi Muzeum Pałac Herbsta
Muzeum Śląskie w Katowicach
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Dom Słów – Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Muzeum Armii Krajowej
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA
Muzeum Wojska w Białymstoku
Grupa Twożywo
Fundacja Wielozmysły
Muzeum Sztuki – Pałac Herbsta w Łodzi
Muzeum Ziemi Średzkiej – Dwór w Koszutach
Muzeum Emigracji w Gdyni


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/czytanie/domains/kulturabezbarier.org/public_html/wp-content/themes/fkbb/single-project.php on line 81

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/czytanie/domains/kulturabezbarier.org/public_html/wp-content/themes/fkbb/single-project.php on line 82
Logo MKiDN
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Czas trwania

1 lutego 2019 - 31 grudnia 2021

Liczba odbiorców

2000

Dostępność

  • Audiodeskrypcja

  • Materiały dotykowe

  • Tłumaczenie na polski język migowy