Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Posmakuj Warszawy – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W jakim celu zbieramy Pani/Pana osobowe i jakie dane zbieramy?

Pani/Pana dane osobowe są zbierane ponieważ zapisuje się Pan/Pani na warsztaty realizowane w ramach projektu „Posmakuj Warszawy” dofinansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Projekt ten jest realizowany jako zadanie publiczne zlecone organizacjom pozarządowym. Realizacja zadania publicznego wymaga dokumentowania prowadzonych działań i podlega kontroli, która może odbyć się do 5 lat po zakończeniu projektu - dlatego w celu skorzystania z warsztatów w ramach projektu podanie danych jest niezbędne. Zapewniamy, że Pani/Pana dane są należycie chronione, a zakres danych, które zbieramy jest minimalny - imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, rodzaj niepełnosprawności, wiek. Prowadzimy też działania informacyjne, polegające na wysyłce mailingu z ofertą dostępnych wydarzeń kulturalnych. W ramach tych działań przetwarzamy Pani/Pana adres e-mail.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (potocznie ten akt prawny jest nazywany „RODO”).

Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegający na konieczności dokumentowania i rozliczania działań projektowych i statutowych oraz działaniach informacyjnych realizowanych poprzez wysyłkę informacji o wydarzeniach.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Dane osobowe są zbierane przez Fundację Kultury bez Barier z siedzibą w Warszawie (00-336) przy ul. Kopernika 30, a następnie są wprowadzane do jednej bazy.

Komu Pani/Pana dane będą udostępnione?

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane partnerom-instytucjom kultury, w celu jak najlepszego przygotowania warsztatów, a także osobie przeprowadzającej ewaluację projektu.

Baza danych zostanie również udostępniona partnerom projektu w celu przekazywania informacji o realizowanych przez nich dostępnych wydarzeniach kulturalnych.

W ramach kontroli realizacji projektu prawo do wglądu danych ma również Miasto Stołeczne Warszawa.

Pani/Pana dane nie są udostępniane innym odbiorcom.

Przez jaki okres dane będą przechowywane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2025 r. (taki jest wymóg realizacji zadania publicznego zapisany w umowie z m.st Warszawa).

W przypadku wysyłki informacji o wydarzeniach, dane e-mailowe będą przechowywane do momentu otrzymania od Pani/Pana sprzeciwu na adres e-mail: rodo@kulturabezbarier.org

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18 RODO),

- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO).

Pozostałe informacje

- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

- Po zakończeniu działań projektowych Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane do celów statystyczno-sprawozdawczych, wynikających z umowy z Miastem Stołecznym Warszawa

- Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Danie nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.