Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin witryny internetowej i zasad płatności online

 

1  Postanowienia ogólne

 1. Witryna internetowa działająca pod adresem www.kulturabezbarier.org, zwana dalej „Witryną” prowadzona jest przez Fundację Kultury bez Barier, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 30 lok. 514, 00-336 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000223025, zwaną dalej „Fundacją”.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”  określa warunki korzystania z Witryny, witryna umożliwia:
  • Prezentację informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach realizowanych przez Fundację,
  • Wparcie finansowe działalności statutowej Fundacji.
 3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Witryny spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze strony internetowej.
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z Witryny, w tym przez filtry antyspamowe.

 

2 Przekazywanie darowizn

 1. Witryna umożliwia przekazywanie darowizn na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.
 2. Płatności obsługiwane są przez serwis płatności internetowych Dotpay Sp. z o.o. (ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków).
 3. Darowizny na rzecz Fundacji można przekazywać korzystając z następujących metod: przelew elektroniczny, przelew tradycyjny, płatność kartą płatniczą: Visa, Mastercard (lista banków oraz kart kredytowych i debetowych obsługujących powyższe serwisy, które znajdują się na ich stronach internetowych).
 4. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera Regulamin Dokonywania Wpłat w Serwisie DotPay dostępny w serwisie DotPay.pl.
 5. Darowizny jednorazowe oraz cykliczne wykorzystywane są na realizację celów statutowych Fundacji.
 6. Zwroty darowizn reguluje polskie prawo cywilne.
 7. Użytkownik/czka strony internetowej może zdecydować się na regularne wsparcie działań Fundacji (zwane dalej: „Subskrypcją”).
 8. W celu uruchomienia Subskrypcji należy skorzystać z formularza
 9. Subskrypcja ma charakter comiesięcznej darowizny automatycznie przekazywanej za pomocą karty kredytowej lub debetowej.
 10. Decydując się na Subskrypcję użytkownik/czka strony internetowej wyraża zgodę na pobieranie przez operatora płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości zadeklarowanej darowizny.
 11. Rozpoczęcie Subskrypcji jest równoznaczne z utworzeniem dla użytkownika/czki strony internetowej konta personalnego. Dane dostępowe do konta personalnego zostaną przesłane użytkownikowi/użytkowniczce za pomocą wiadomości e-mail.
 12. Fundacja Kultury bez Barier nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej użytkownika/czki strony internetowej. Dane te przechowuje operator płatności.
 13. Operator płatności, pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token umożliwiające przypisanie do indywidualnego użytkownika/czki unikalnego identyfikatora za pomocą którego użytkownik/czka cyklicznie dokonuje darowizn w celu wsparcia działań Fundacji.
 14. Po zweryfikowaniu danych karty kredytowej lub debetowej Fundacja otrzyma pierwszą darowiznę, a użytkownik/czka – wiadomość e-mail potwierdzającą prawidłowe uruchomienie Subskrypcji.
 15. Kolejne darowizny będą przekazywane w odstępne 30 dni.
 16. Użytkownik/czka strony internetowej może w dowolnym momencie zrezygnować z Subskrypcji. W tym celu należy się skontaktować z biurem Fundacji: e-mail: fundacja@kulturabezbarier.org, tel.kom.: 793 996 475

 

3 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przekazane przez użytkowników dane będą przetwarzane w związku z realizowanymi płatnościami darowizn na rzecz Fundacji.
 2. Realizacja płatności jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Kultury bez Barier, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 30 lok. 514, 00-336 Warszawa. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: rodo@kulturabezbarier.org.
 4. Administratorem danych w ramach usługi płatności DotPay jest właściciel serwisu DotPay.pl.
 5. Dane osobowe, których administratorem jest Fundacja, będą przetwarzane w celach kontaktowych oraz statystycznych realizowanych przez administratora danych, a także w celach marketingowych i promocyjnych.
 6. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść  skargę do organu nadzorczego.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Podanie danych jest dobrowolne.

5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Witrynie i jest dostępny pod adresem www.kulturabezbarier.org/regulamin
 2. Pozostałą działalność Fundacji określają wewnętrzne przepisy, w tym: statut, polityka ochrony danych osobowych, polityka ochrony dzieci, dostępne w Witrynie.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkownika.
 4. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji w Witrynie.
 5. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Witryny.