Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

W jakim celu zbieramy Pani/Pana osobowe i jakie dane zbieramy?

Pani/Pana dane osobowe są zbierane ponieważ:

- zapisuje się Pan/Pani lub zapisuje Pani/Pan dziecko/dzieci przez formularz na wydarzenie

Wydarzenia są dofinansowane ze środków publicznych. Realizacja zadania publicznego wymaga dokumentowania prowadzonych działań i podlega kontroli, która może odbyć się do 5 lat po zakończeniu projektu - dlatego w celu skorzystania z pokazów w ramach projektu podanie danych jest niezbędne. Zapewniamy, że Pani/Pana dane są należycie chronione, a zakres danych, które zbieramy jest minimalny - imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. W przypadku warsztatów dla dzieci dane dzieci są niezbędne do przygotowania warsztatów. Jeśli zgłasza Pani/Pan dziecko na warsztaty, dodatkowo zbierane będą następujące dane: imię, wiek dziecka.

- zapisuje się Pan/Pani do newslettera Fundacji Kultury bez Barier

W ramach tych działań przetwarzamy Pani/Pana adres e-mail.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (potocznie ten akt prawny jest nazywany „RODO”).

-  jeśli zapisuje się Pan/Pani lub zapisuje Pani/Pan dziecko/dzieci przez formularz na wydarzenie

Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegający na konieczności dokumentowania i rozliczania działań projektowych i statutowych.

-  jeśli zapisuje się Pan/Pani do newslettera

 Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Pani/Pana zgoda.

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Dane osobowe są zbierane przez Fundację Kultury bez Barier z siedzibą w Warszawie (00-336) przy ul. Kopernika 30, a następnie są wprowadzane do jednej bazy.

 

Komu Pani/Pana dane będą udostępnione?

Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko i/lub dane Pani/Pana dziecka/dzieci będą udostępniane partnerom projektu.

W ramach kontroli realizacji projektu prawo do wglądu danych ma również instytucja przyznająca dofinansowanie.

Pani/Pana dane nie są udostępniane innym odbiorcom.

 

Przez jaki okres dane będą przechowywane?

-  jeśli zapisuje się Pan/Pani lub zapisuje Pani/Pan dziecko/dzieci przez formularz na wydarzenie

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie 5 lat od dnia zakończenia projektu.

-  jeśli zapisuje się Pan/Pani do newslettera

Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu otrzymania od Pani/Pana sprzeciwu na adres e-mail: rodo@kulturabezbarier.org

 

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18 RODO),

- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO).

 

Pozostałe informacje

- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

- Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.