Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Artykuł

10
cze
2021

Miliony na dostępność kultury!

Zdjęcie z konferencji. Osoby reprezntujące projekt siedzą na krzesłach w rzędzie. Wśród nich Robert WIęckowski z FKBB.

Chęci zwykle są, coraz większa jest wiedza, teraz będą też pieniądze. Radość nasza jest wielka!

Idea projektu

Każda instytucja kultury z całej Polski będzie mogła starać się o finanse na dostępność, a do rozdania jest blisko 20 milionów złotych.  Granty będą przyznawane w ramach programu  „Kultura bez barier”, który został oficjalnie zainaugurowany w czasie konferencji prasowej zorganizowanej na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Jesteśmy częścią tej całej machiny, uczestniczymy, jako partner pozarządowy PFRON-u i Ministerstwa Kultury,  w przygotowywaniu procedury naboru wniosków. Jej podstawą będzie model dostępnej instytucji kultury, który jest właśnie opracowywany.

Najważniejszym celem programu jest poprawa dostępności oferty różnych instytucji kultury. Na to będą przeznaczone największe pieniądze, ale granty będzie też można wykorzystywać do finansowania innych działań.

Pieniądze będą mogły posłużyć m. in. do:

  • organizacji warsztatów edukacyjnych,
  • przygotowania audiodeskrypcji i tłumaczeń na Polski Język Migowy,
  • przygotowania tyflografik,
  • tworzenia opisów w języku uproszczonym itp.

W programie znajdzie się miejsce zarówno dla tych, którzy dopiero wchodzą na drogę udostępniania się osobom z niepełnosprawnościami, jak i dla instytucji, które zrobiły już dużo, a teraz chcą kontynuować prace. Nabór wniosków rozpocznie się najprawdopodobniej na przełomie 2021/ 2022 roku. Zapraszamy do śledzenia naszych informacji, na bieżąco będziemy donosili o rozwoju  programu.

Konferencja prasowa

A sama konferencja – było ogromnie słonecznie i bardzo treściwie.

Odbyła się w czwartek 10 czerwca 2021 roku na Dziedzińcu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Wzięli w niej udział: wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Przewodnicząca Rady Dostępności Małgorzata Jarosińska – Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz, Dyrektor Centrum Projektów Europejskich dr Leszek Jan Buller, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Paweł Jaskanis oraz Robert Więckowski, nasz wiceprezes zarządu.

Przeczytaj więcej o projekcie.


Program „Kultura bez barier” jest Realizowany przez PFRON (lider), MKDNiS (strategiczny partner krajowy), Fundację Kultury bez Barier (krajowy partner pozarządowy), Kompetenzzentrum für Kulturelle Bildung im Alter und Inklusion (partner ponadnarodowy z Kolonii/ Niemcy)

Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Unia Europejska Europejski Fundusz Strategiczny, Rzeczpospolita Polska
Projekt „Kultura bez barier” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.